Відділи

Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів

Основними завданнями відділу є:

 • протягом встановленого терміну дії свідоцтва про технічну компетентність та дії атестату акредитації відповідати критеріям та вимогам діючого законодавства;

 • забезпечувати роботу щодо прийому та реєстрації зразків для проведення аналізів і випробувань;

 • здійснювати перевірку кількості, обʼєму, ваги, сортності, правильності і наявності документації на зразки, що надходять на лабораторну експертизу;

 • забезпечувати правильність оформлення результатів аналізів і випробувань, вести їх облік готувати технічну документацію на роботи, які виконуються лабораторією;

 • оформлювати висновки фітосанітарної експертизи, протоколи про результати досліджень, рахунки, акти, тощо;

 • складати приймально-здавальну документацію, вести звітність, облік у встановленому порядку;

 • своєчасно повідомляти відповідним підрозділам лабораторії про надходження зразків;

 • забезпечувати впровадження стандартів та нормативних документів, які регламентують показники якості насіння і садивного матеріалу та методи їх вимірювань;

 • дотримуватися встановленого порядку та термінів проведення вимірювань, випробувань;

 • розглядати претензії і рекламації за результатами випробувань, які надійшли від замовника;

 • забезпечувати умови зберігання проб насіння та садивного матеріалу для проведення вимірювань;

 • надавати замовнику можливість знайомитися з умовами проведення вимірювань;

 • забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробувань продукці;