Відділи

Загальний відділ

Основними завданнями відділу є:

-  облік і реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів;

-  участь у роботі комісій (конкурсної, експертної, інвентаризаційної, тендерного комітету тощо);

- опрацювання, розробка і впровадження заходів щодо вдосконалення діловодства;

- проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, знищення;

- забезпечення придбання і обладнання відповідними меблями, оснащення сучасними видами зв'язку і оргтехніки;

- забезпечення виконання працівниками правил охорони праці і техніки безпеки;

- представництво інтересів фітолабораторії в організаціях незалежно від форм власності.