Відділи

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

 

Основними завданнями відділу є визначення посівних якостей насіння та садивного матеріалу за такими показниками:

 • визначення сортової чистоти насіння
 • визначення маси 1000 насінин
 • визначення схожості, енергії проростання насіння
 • визначення вологості насіння
 • фітопатологічний та ентомологічний аналіз зерна (ураженість хворобами та заселеність шкідниками).

 

До інших функцій відділу входять:

 • здійснення комплексу заходів по ефективному використанню в лабораторній роботі наукового і виробничого потенціалу, для визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;
 • участь у розробці проектів державних стандартів на посівні якості насіння і товарні якості садивного матеріалу, методів їх визначення, документів про якість, методичних вказівок, інструкцій, іншої нормативно-технічної документації;
 • підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо формування, розвитку і реалізації внутрішньої та зовнішньої діяльності відділу;
 • виконання робіт із впровадження національних і галузевих стандартів та інших нормативних документів з метрології;
 • участь у проведенні семінарів, тренінгів, конференцій в межах компетенції;
 • виконання інших функцій, визначених законодавством України