Законодавча база

- Конституція України

- Закон України „Про карантин рослин

- Закон України „Про захист рослин” 

- Закон України „Про запобігання корупції

- Закон України „Про особливості державного регулювання суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” 

– Закон України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” 

- Закон України „Про насіння і садивний матеріал

- Закон України „Про публічні закупівлі

- Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами” 

- Закон України „Про гуманітарну допомогу” 

- Закон України „Про створення вільної економічної зони „Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” 

- Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської  діяльності

- Закон України „Про адміністративні послуги” 

- Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Постанови Кабінету Міністрів України:

- Постанова КМУ 705 від 12.05.2007 "Про карантин рослин"

- Постанова КМУ 1348 від 28.12.2011 Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління

- Постанова КМУ 667 Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

- Постанова КМУ № 706 від 04.09. 2013р. Питання запобігання та виявлення корупції 

- Постанова КМУ № 615 від 18 серпня 2017 р. «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу» 

 Накази:

- Наказ № 18 від 26.01.2016р. Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013р. № 96 

- Наказ № 96 від 13.02.2013р. Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Держветфітослужби 

- Наказ № 401 від 21.10.2015р. Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи 

- Наказ № 414 від 23.08.2005р. Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів 

- Наказ № 467 від 04.08.2010р. Про внесення змін до Переліку регульованих шкідливих організмів 

- Наказ № 716 від 29.11.2006р. Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів 

- Наказ № 731 від 22.12.2005р. Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу

- «Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту сої з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки»