Новини

06.07.18 Атестація відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

 

                                

6 липня 2017 року відбулася атестація відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. Атестацію проводив Вінницький центр „Облагростандарт”.

У відділі аналізування проводиться відповідно до вимог ДСТУ ISO10012:2005, що засвідчує свідоцтво про визнання вимірювальних можливостей. При аналізуванні використовують єдині методи та лабораторно–технічні засоби, єдину термінологію і нормативну документацію згідно ДСТУ 4138-2002 та іншого чинного законодавства України. Випробування насіння на посівні якості проводиться за 6 показниками:

  1. Визначення сортової чистоти зразка насіння – визначання вмісту складників, що становлять партію насіння: основної культури, інших рослин, відходу (домішки).                                                                                                                                                                                                                                         
  2.  Визначення маси 1000 насінин — маса 1000 насінин як одного з важливих показників, що характеризують цінність насіннєвої партії.
  1.  Визначення схожості, енергії проростання насіння — кількість насінин (у відсотках), здатних утворювати нормально розвинуті проростки за оптимальних умов пророщування. В Україні її визначають при контрольно-насінному аналізі, керуючись методикою, передбаченою стандартом (ДСТУ 4138—2002). Кількість нормально пророслих насінин виражають у відсотках від загальної кількості насіння, узятого для аналізу.
  1. Визначення вологості зразка насіння — вміст вільної вологи в насінні. Зберігання посівного матеріалу значною мірою залежить від його вологості. Вологе насіння погано зберігається, швидко зігрівається, псується. Підвищення вологості насіння навіть на 2% порівняно із стандартними значеннями зменшує його посівні якості.                                                                                                                                                                                                                            
  2. Фітопатологічний аналіз зерна — стан здоров'я насіння у частині його зараженості хворобами, що передаються через насіння. Зараженість насіння хворобами — наявність на поверхні чи всередині або у міжнасіннєвому просторі життєздатних патогенів, які спричинили або здатні за сприятливих умов спричинити ураження насіння, проростків і рослин, які вегетують, хворобами з характерними симптомами.

        6. Ентомологічний аналіз зерна — наявність у насіннєвому матеріалі живих шкідників насіння. Заселеним шкідниками вважають насіння, в якому виявлено                 живих шкідників: яйця, личинки, лялечки, дорослі особини (імаго) в явній і прихованій формах. Заселеність насіння в явній формі визначають за наявності живих шкідників у міжнасіннєвому просторі, у прихованій — всередині окремих насінин.