Про нас

    ДУ „Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія” підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління, спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держспоживслужби. 
   Основним завданням ДУ „Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія” є:
- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів, що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив;
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- проведення оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.
    Лабораторія створена на базі карантинної лабораторії - структурного підрозділу Державної інспекції з карантину рослин по Вінницькій області, що була відкрита 3 червня 2005 року, з метою своєчасного визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання та застосування фітосанітарних заходів.
  Протягом свого існування лабораторія виконувала необхідні вимоги та критерії атестації ДЦ „Украгростандартсертифікація”, виконувала роботи згідно галузі атестації на проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, фітогельмінтологічної та гербологічної експертиз.
    Всередньому за всі роки роботи Лабораторією здійснювалося близько 140000 аналізів, 59000 зразків, виявлялись та ідентифікувались – 11 видів регульованих та 159 інших шкідливих організмів. За результатами фітосанітарних експертиз надавались рекомендації по заходам боротьби з шкідливими організмами.
    Спеціалісти лабораторії приймали участь в обстеженнях, в тому числі за допомогою харчових та феромонних пасток, господарств та підприємств, плодорозсадників та ін. Формувалася картотека виявлених регульованих шкідливих організмів, накопичувався інформаційний та аналітичний матеріал (порівняльні колекції, фото, презентації, довідники, карти поширення регульованих шкідливих організмів).
    Лабораторія забезпечена необхідним обладнанням та оргтехнікою, спеціалістами.
    Фахівці лабораторії згідно поставлених завдань вивчають видовий склад, біологію розвитку шкідливих організмів поширеність та ураженість хворобами. Надають рекомендації щодо боротьби з ними, проводяться спостереження за фенологією розвитку культур.
    З метою визначення ураженості насіннєвого матеріалу збудниками інфекційних захворювань фахівцями відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу ДУ «Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія» проводилась фітоекспертиза насіння ярих та озимих культур, що відбиралася в господарствах області. Всього за 2017 рік було проведено аналіз 84 зразків (54 зразки ярих зернових і зернобобових та 30 зразків озимих культур). Повсюди на насінні виявляються збудники різноманітних хвороб: на пшениці і ячмені - альтернаріозу, фузаріозу, гельмінтоспоріозу, оливкової плісені, на горосі і сої – альтернаріозу, аскохітозу, бактеріозу, фузаріозу, сірої гнилі.
    Розробляються документи, щодо настанови системи управління з комплектом процедур відповідно до ДСТУ ISO/IES 17025:2006. З метою впровадження системи якості та організації лабораторії у відповідності до європейських стандартів спеціалісти лабораторії працюють в експертних робочих групах. Проводиться ознайомлення з базами даних ЄОКЗР в тому числі стандартів щодо діагностичних процедур.
   Фахівці лабораторії приймають участь у навчальних семінарах та курсах підвищення кваліфікації, стажуваннях для фахівців фітосанітарних лабораторій України. Готується та накопичується матеріал, інформація для проведення лекцій та консультацій, статей, брошур та плакатів з питань поширення та виявлення регульованих шкідливих організмів.