- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.

 

Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія

    Державна установа „Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія” підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління, спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держспоживслужби.

        Лабораторію акредитовано відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері: фітосанітарна експертиза продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання у сфері карантину рослин, визначення посівних якостей насіння: аналізування чистоти і відходу насіння, домішки насіння інших рослин, схожості насіння, вологості насіння, маси 1000 насінин.   

        Атестат про акредитацію № 2Н1178 дійсний до 17.12.2023 р.

   Також відділ визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу атестовано відповідно до вимог ДСТУ ISO10012:2005 „Система керування вимірювань. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання” та СОУ 74.9-05500397-001:2016. Свідоцтво про атестацію № 26 дійсне до 06.07.2021 р. 

                                     
   Основним завданням ДУ „Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія” є:

  • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів, що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив;
  • проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
  • оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
  • вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
  • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів

   

    Структура Лабораторії складається з 6 відділів:

Відділ фітосанітарного аналізу

Відділ фітосанітарних процедур

Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

Загальний відділ

Відділ бухгалтерського обліку і фінансової звітності