- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.

 

Фітопатологічний аналіз

    Мета аналізування — визначити стан здоров'я насіння у частині його зараженості хворобами, що передаються через насіння. Зараженість насіння хворобами — наявність на поверхні чи всередині або у міжнасіннєвому просторі життєздатних патогенів, які спричинили або здатні за сприятливих умов спричинити ураження насіння, проростків і рослин, які вегетують, хворобами з характерними симптомами.