- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.

 

Гербологічна експертиза

    Здійснюється згідно  ДСТУ 4009-2001 "Методи гербологічної експертизи підкарантинних матеріалів". Метою гербологічної експертизи є визначення фітосанітарного стану рослинної продукції для встановлення наявності, чисельності та видового складу бур’янів. Гербологічній експертизі підлягаютьтакі такі об'єкти регулювання як: насіннєвий матеріал, зерновий матеріал, посадковий матеріал, гербарії, зразки ґрунту, сіно, солома, рослинна підстилка, змітки та ін.
    Методи визначення засміченості насінням, плодами і вегетативними органами розмноження карантинних, потенційно небезпечних та інших видів бур'янів у об'єктах регулювання розподіляються на:
- візуальний - виявлення засміченості підкарантинних матеріалів зовнішнім оглядом виїмок та середньої проби;
- метод просіювання середньої проби через комплекти сит в лабораторії та огляду сходу і проходу з сит після просіювання сипучих матеріалів (зерна, насіння, зміток, ґрунту тощо).