- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.

 

Фітогельмінтологічна експертиза

    Фітогельмінтологічна експертиза - дослідження ґрунту, рослин та інших рослинних матеріалів імпортного та вітчизняного походження, включаючи насіннєвий та садивний матеріал, на наявність або відсутність фітопаразитів (нематод), з визначенням їх видового складу та  оформленням відповідної документації.
    Фітогельмінтологічна експертиза проводиться згідно ДСТУ 7406:2013 "Карантин рослин. Методи фітогельмінтологічної експертизи об'єктів регулювання". Основні методи виявлення фітопаразитичних нематод:
- лійковий метод Бермана - полягає у виділенні нематод  із субстрату у воду та їх осадженні на дно в пробірки або чашки Петрі для збирання, підраховування та ідентифікування. Метод використовують для виділення всіх стадій червоподібних нематод та личинкових стадій цистоутворюючих, галових і несправжніх галових нематод з будь-яких органів рослин (коренів, коренеплодів, бульб, цибулин, листків, стебел), а також з деревини, ґрунту та комах - переносників соснової стовбурової нематоди (Bursaphelenchus xylophilus);
- метод паперових смуг - полягає у відмулюванні та фільтрації наважки ґрунту, внаслідок чого відбувається осадження цист на смужках фільтрувального паперу. Метод застосовують для виділення цист цистоутворюючих нематод з ґрунту.