- виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів що становлять загрозу продовольчій безпеці та створюють негативний економічний вплив
- проведення фітосанітарної експертизи та лабораторної діагностики, ідентифікації шкідливих організмів;
- оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
- вивчення видового складу, біології та екології регульованих та інших шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення;
- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
- організація навчання працівників та надання фахових консультацій.

 

Eнтомологічна експертиза

 
    Наявність шкідливих комах виявляють за допомогою ентомологічної експертизи згідно ДСТУ 3354-96 "Карантин рослин. Методи ентомологічної експертизи продуктів запасу". Даний стандарт описує методи ентомологічної експертизи продуктів запасу для встановлення їх фітосанітарного стану при імпортуванні, зберіганні, перевезенні чи експортуванні.
    Ентомологічна експертиза – аналіз середньої проби об’єктів регулювання (продукції рослинного походження, ґрунту) для встановлення наявності, стану, чисельності та видового складу регульованих шкідливих організмів та інших видів комах і кліщів, з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів. Ентомологічній експертизі піддається середня проба, виділена з об'єднаної проби об’єктів регулювання, відібраної відповідно до ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб в процесі карантинного огляду та експертизи. Будь-який матеріал, що надходить в лабораторію на фітосанітарну експертизу, в першу чергу підлягає ентомологічній експертизі. Це зумовлено тим, що в ньому можуть виявитись живі шкідники в активному стані.
  Для проведення ентомологічної експертизи, з метою встановлення явної та прихованої зараженості шкідників, використовуються такі методи:
- візуальний – виявлення явної зараженості продуктів запасу зовнішнім оглядом виїмок при відбиранні і середньої проби в лабораторії та огляду сходу і проходу з сит після просіювання середньої проби з використанням лупи чи мікроскопу;
- біологічний – дорощування виявлених у преімагінальних (яйце, личинка, лялечка) фазах розвитку комах до стадії імаго з наступною ідентифікацією.